In English

Partnering’s effects on process value and product value. A study of four Swedish construction projects based on interviews.

Tobias Alfljung ; Erik Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:3, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Partnering, partnering components, process value, product value, inclusion and involvement, socialisation, motivation.Publikationen registrerades 2014-02-19. Den ändrades senast 2014-02-19

CPL ID: 193989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek