In English

Construction of low cost houses in informal settlements - A case study of the Nairobi region

David Kvarnström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: slum upgrading, implementation, informal settlements, house design, low, cost, construction methods, planning approaches, building materialsPublikationen registrerades 2014-02-19. Den ändrades senast 2014-02-19

CPL ID: 193985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek