In English

Uppmätt och subjektivt skattad tidsfördelning för simuleringsingenjörernas arbetsuppgifter. En observationsstudie vid Volvo Personvagnar AB

Measured and Subjective Time Distribution of Simulation Engineers' Activities. An observation study at Volvo Car Corporation

Emma Nielsen ; Jenny Stam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek