In English

Beräkning av koldioxidemissioner från efterbehandling av förorenad mark

Emma Brycke ; Annamaria Haag ; Lina Hammarberg ; Lisa Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-19. Den ändrades senast 2014-02-19

CPL ID: 193951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek