In English

Hur störs lerkolvprover vid hantering och transport? En studie över potentiella störningskällor, samt analys av möjliga utvärderingsmetoder.

DAVID ANDERSSON ; ANDREAS BERG ; KALLUS DANIEL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-18.

CPL ID: 193928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek