In English

Elbilspool – ladda för framtiden. En utvärdering av Chalmers elbilspool och dess utvecklingsmöjligheter på kår- och sektionsnivå.

AHLGREN ERIK ; DAHLSTRÖM WILLIAM ; ELIASSON OSCAR ; LINDALL VICKY ; RICKARD OLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]