In English

Flödessimulering av ett bearbetningssystem - Utvecklande av ett simuleringsverktyg för Volvo Cars Floby

Flew simulation of a production system - Development of a simulation tool at Volvo Cars Floby

Linus Bördin ; Henrik Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19392

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek