In English

Attityder och dess betydelse vid olyckor. En observationsstudie av säkerhet på järnväg.

Per Ahlgren ; Håkan Haglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-18.

CPL ID: 193916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek