In English

En utveckling av samverkansformen partnering. Från splittrat begrepp till gemensam modell.

Marie Falk ; Niclas Irding ; My Wallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-18. Den ändrades senast 2014-05-07

CPL ID: 193915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek