In English

Fackmässighet. En studie kring begreppets innebörd och hur det tolkas i ett anbudsskede av olika aktörer inom anläggningsbranschen.

Sara Bäck ; David Fridén ; MARTIN GRUNNESJÖ ; Carl Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-18.

CPL ID: 193914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek