In English

Centralisering av kartonghantering - Flödessimulering och analys av transportörsystem

Centralized tray handling - Discrete event simulation and analysis of conveyor systems

Rasmus Göransson ; Micael Janson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19391

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek