In English

Framtidens studentboende. En teknisk och ekonomisk analys av fraktcontainrar som permanenta studentbostäder

Carl Billton ; Mikael Karlsson ; Andreas Oscarsson ; Erik Wallnér
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-02-18.

CPL ID: 193907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek