In English

Flödessimulering av en produktionskanal på SKF - En simuleringsstudie med Witness

Flow simulation of a production channel at SKF - A simulation study with Witness

Kristoffer Eriksson ; Gürcan Özaksel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek