In English

The Effect of Blast-Induced Vibrations on Grout

MIKAELA BÄUML ; CLAES SUNDQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: blasting, grouting, drill and blast method, vibrations, cement-based grout, hardening, waiting time, EDZPublikationen registrerades 2014-02-18. Den ändrades senast 2014-02-18

CPL ID: 193892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek