In English

Resource allocation and power control for device-to-device (D2D) communication

Lei Niu ; Muhammad Salman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX001/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-18. Den ändrades senast 2014-02-18

CPL ID: 193881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek