In English

A comparative study of theoretical approaches describing the design process for structural engineers and architects

MALIN LANDH ; CAROLINE MARTINSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: design process, design approaches, structural engineers, architectsPublikationen registrerades 2014-02-14. Den ändrades senast 2014-02-14

CPL ID: 193805

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek