In English

Evaluating an Entrepreneurial Business Opportunity for an IT-company in the Business Intelligence Industry

Erik Thorsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 80 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:003, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-14. Den ändrades senast 2014-02-14

CPL ID: 193790

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek