In English

Träbandsbron - En gång- och cykelBRO över Göta Älv utförd i trä

The wooden ribbon bridge: a pedestrian and bicycle bridge over Göta Älv, Göteborg

Liss-Kristin Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-14. Den ändrades senast 2014-02-14

CPL ID: 193784

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek