In English

Together alone - Social student apartments in Gothenburg, Sweden

Lovisa Öbrink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-13. Den ändrades senast 2014-02-13

CPL ID: 193764

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek