In English

Kontrast - en fristad för eken i en urban kontext

Contrast - a sanctuary for the oak in an urban context

Filippa Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-13. Den ändrades senast 2014-02-13

CPL ID: 193762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek