In English

En studie av underhållsrutiner vid produktion av hygienartiklar

Maintenance Routines PC Manufacturing - A study of maintenance costs and routines within Personal Care manufacturing

Per Siesing ; Jakob Wickström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek