In English

An Analysis of Strategic Possibilities for LNG within the Swedish Industrial Market

Joseph Nassif ; Igor Djokovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 81 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:009, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-13. Den ändrades senast 2014-02-14

CPL ID: 193749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek