In English

En Lean kartläggning och ett arbetssätt för att öka involveringen på ASKO Cylinda AB

A Lean assessment and a work routine to increase worker involvement at ASKO Cylinda AB

Jonas Karlsson ; Robert Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek