In English

Renewable ethylene - A review of options for renewable steam cracker feedstocks

Sofie Marton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-13. Den ändrades senast 2014-10-20

CPL ID: 193712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek