In English

Factory-in-a-Box: Projektering av mobila produktionslokaler för monteringsproduktion

Factory-in-a-Box: Projecting of Mobile Production Facilities for Assembly Production

Andreas Ramström ; Henrik Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek