In English

Selection of project contract for rail infrastructure projects

Rickard Holmberg ; Erik Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:120, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-12. Den ändrades senast 2014-02-12

CPL ID: 193677

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek