In English

Improving suppliers

Oscar Davison
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:116, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-12.

CPL ID: 193674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek