In English

Introducing continuous improvement at a global fast growing company in Taiwan

Hugo af Klint
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:075, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-12.

CPL ID: 193671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek