In English

Arbetssätt för maskininvesteringar

Rahand Nawzar ; Sami Karlsson Sheik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:068, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-02-12. Den ändrades senast 2014-02-12

CPL ID: 193670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek