In English

Odlingsverket - Ett socio-ekologiskt system kring stadsodling

Odlingsverket - A socio-ecological system of urban farming

Josefin Rhedin ; Katarina Rosengren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-12. Den ändrades senast 2014-02-12

CPL ID: 193660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek