In English

Effect of oxygen on non-metallic inclusions in low alloy steel weld deposits

Johan Angenete ; Karl Sahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 51 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: welding, microstructurePublikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek