In English

A study of the stratification of plane cubic curves and its various generalizations

Pierre Boutry
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-07.

CPL ID: 193581

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek