In English

Student Lab - experimental sustainable living

Galini Afentoulidou ; Eva Pirri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-06. Den ändrades senast 2014-02-07

CPL ID: 193568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek