In English

Improvement of Aerodynamic Performance Predictions for a Component with Manufacturing Features

Oscar Linde
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-06. Den ändrades senast 2014-02-06

CPL ID: 193562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek