In English

User centred design for wireless data transfer device

Nils Berg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-06. Den ändrades senast 2014-04-16

CPL ID: 193510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek