In English

Undersökning av en eten-epoxysampolymers tvärbindningsbenägenhet

Amad Raja ; Hai Van
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-02-06.

CPL ID: 193503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek