In English

Volatility: Estimating Quadratic Variation using Realized Variance

Anton Körkkö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-05.

CPL ID: 193489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek