In English

Statstical Methods for Estimating Variance of Paint Thickness on Curved Surfaces

John Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Statistics, estimate variance, statistical methods, paint thickness, paint simulation, virtual paint, cloud factor, regression, stochastic modelPublikationen registrerades 2014-02-05.

CPL ID: 193488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek