In English

Modelling the Dependence of Stock Returns through Copulas

Rossana D'avino
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 79 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-05.

CPL ID: 193482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek