In English

A Pipeline for Comparison of Clustering Methods in Flow Cytometry Analysis

Marjan Farahbod
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FCM, Clustering, Ensemble Clustering, Classification, CancerPublikationen registrerades 2014-02-05. Den ändrades senast 2014-02-05

CPL ID: 193479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek