In English

Automatic calibration and virtual alignment of MEMS-sensor placed in vehicle for use in road condition determination system

David Jaller ; Rebecka Larsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX002/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-05. Den ändrades senast 2014-02-05

CPL ID: 193469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek