In English

Joint multi link behavior for V2X communication

Linus Conradson ; Daniel Horstmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX060/2013, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-05. Den ändrades senast 2014-02-05

CPL ID: 193468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek