In English

Governing the implementation of BIM. A construction client perspective.

GEORGIOS KARATHODOROS ; ÓLAFUR RAFN BRYNJÓLFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-138, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Building Information Modeling, BIM, governing, BIM implementation, BIM adoption, client perspective, strategy, benefits, risks and challenges.Publikationen registrerades 2014-02-04. Den ändrades senast 2014-02-04

CPL ID: 193441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek