In English

Gränshinder i anläggningsbranschen. En studie inom vinterväghållning.

Jonas Landin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-147, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: gränshinder, gränsöverskridande verksamhet, infrastrukturprojekt, arbetskraft, yrkeskompetensPublikationen registrerades 2014-02-04. Den ändrades senast 2014-02-04

CPL ID: 193389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek