In English

Implementing Last Planner on Construction Sites

Martin Hallman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-144, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Lean, construction management, interview, Last Planner System