In English

Villa Nomad - Ett förslag på en kontextlös/flyttbar och flexibel bostad

Villa Nomad - A non-contextual/movable and flexible housing

Joacim Haag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-03. Den ändrades senast 2014-02-03

CPL ID: 193360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek