In English

Predictability of encapsulated propellant during asymmetric heating

Michael West
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:74, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-03.

CPL ID: 193353

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek