In English

Methods to study foliar penetration of agrochemical active and the effect of solvents used

Kajsa Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-31. Den ändrades senast 2014-01-31

CPL ID: 193302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek