In English

Drift Off - A study on the design of contemplative environments

Enida Kratovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-29. Den ändrades senast 2014-01-29

CPL ID: 193240

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek