In English

Norm & form - att förstå makt och rum ur ett genusperspektiv, från kritisk analys till strategi

To understand power and space through a gender perspective, from analyse to strategy

Sara Fast ; Sofi Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-01-28. Den ändrades senast 2014-01-28

CPL ID: 193194

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek